Opis programu

Program posiada prosty intuicyjny innterfejs:

Po lewej stronie znajduje się lista dokumentów po prawej podgląd bieżącego dokumentu.

Program otwiera pliki PDF, PNG, JPG, BMP. Umożliwia także zaimportowanie plików "worda i excela" jak DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS i wiele innych. Opcja jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć w Plik->Opcje Plików. Wymagane jest zainstalowanie pakietu Libre Office.
UWAGA !!! - pliki dokumentów podczas dodawania na listę konwertowane są do PDFmoże to trochę potrwać. Oczywiście użytkownik może samodzielnie przekonwertować dowolne pliki do formatu PDF używając np darmowego programu PDF Creator.

Do poprawnego działania wymagany jest program ghostscript w wersji 9.26 - dołączony razem z programem. Jest to interpreter języka PostScript i PDF.

Aby dobrze wykonać dokumentację powykonawcza proponuję od samego początku zachować porządek w przechowywanych plikach i folderach.

Najlepiej utworzyć jest jeden folder z dokumentacją powykonawczą, a w nim zamieścić działy np :

W każdym dziale wstawiamy odpowiednie pliki. Dobrze jest je ponumerować w kolejności w jakiej mają się drukować np:

Po przygotowaniu dokumentacji przechodzimy do jej drukowania.

Po ściągnieciu i rozpakowaniu programu należy zainstalować ghostscript - plik gs926aw32.exe lub gs926aw64.exe dla 64 bitowej wersji systemu.

Otwieramy program PDF printer klikając w runMe.bat lub wchodzimy do folderu PDF_Printer i uruchamiamy plik PDF Printer.exe

Uwaga!!!

Najlepiej nie wgrywać programu do folderów Program Files, Pliki programów,Windows,Users itp. W różnych wersjach windows może byc ograniczony dostęp do zapisu w tych folderach. Program do poprawnego działania musi mieć dostęp do zapisu konfiguracji i innych danych we własnym folderze

Ścieżka do programu  nie może mieć polskich znaków np: D:/ąóę/PDF_PRINTER - ograniczenie wynika nie z programu a z modułu ghostscript.

Uruchamiamy program. Na górze jest menu. Wybieramy pierwszą opcję:

1. Plik

Można tu załadowac plik bądź kilka plików. Wybrany folder(wraz z plikami) bądź pliki w wybranym folderze i wszystkich podfolderach. Ostatnia opcja ze względu na proponowaną strukturę dokumentacji będzie używana najczęściej.

Po załadowaniu plików lista się wypełni. Pliki przed dodaniem są sortowane wg nazwy dlatego warto zachować ich numerację tak jak mają być wydrukowane.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany elementów na liście łatwo to zrobić za pomocą klawiatury. Klikamy w wybrany element. przyciskamy klawisz ctrl i za pomoca klawiszy strzałek, możemy przesuwac element o jedną pozycję w górę bądź w dół. Ctrl z klawiszami Home lub End przenosi odpowiednio plik na początek lub koniec listy. Pliki będą się drukować w takiej kolejności w jakiej są na liście. (drukowane są tylko zaznaczone elementy !!!)

Po kliknięciu w dowolny element listy po prawej stronie wyświetli się podgląd pliku wraz ze stemplem. Jeżeli jest to wielostronicowy plik PDF możemy nawigować między stronami 

Można zapisać także wybraną stronę lub dokument w formacie PDF lub PNG.

Program drukuje zawsze w orientacji pionowej (Pirtrait) Po zaznaczeniu opcji Obracaj strony automatycznie do orientacji wg proporcji strony obracane są automatycznie do pionu. Jednakże czasem może trafić się strona która po obróceniu wychodzi do góry nogami. Zaznaczamy wtedy opcję  Obróć o 180st. Uwaga obracany jest cały dokument. Jezeli zawiera np 5 stron każda zostanie odwócona. Jeżeli w dokumencie wystpują strony o różnej orientacji (jedne trzeba obracać inne nie) proponuję użyć naszego programu PDF Cutter do wycięcia odpowiednich stron i zapisie w formacie PNG lub innego darmowego rozwiązania np PDF Creator - i "wydrukować" w nim oddzielnie strony do obrotu do formatu PDF. Można też wydrukować tylko ten fragment dwa razy pamiętając o numeracji stron i pozamieniać złe strony.

 

2. Lista

Tutaj wykonujemy operacje na liście - zaznaczamy odznaczamy kasujemy itp czynności niezbędne do poukładania elementów wg potrzeb. Można sprawdzić szczegóły wybranego pliku lub zobaczyć go w domyślnej przeglądarce windows.

3. Konfig. druku

Tu ustawiamy najważniejsze opcje tego programu czyli jak drukować stemple numery stron itp. Po kliknięciu pojawi się okno:

Na początu są opcje drukowania i zapisu.

Można wybrac drukarkę bądź ustawić wybór na drukarkę domyślną.

Odwróć kolejność stron - Możemy odwrócić kolejność drukowanych stron. Standardowo strony drukowane są od pierwszej na liście do ostatniej.  Zazwyczaj na drukarce laserowej strony ułożą się wg tej kolejności i opcja ta nie jest potrzebna. Drukarka atramentowa zapewne będzie jej wymagała - bez jej zaznaczenia strony będą wydrukowanee tak samo od 1 do  ostatniej lecz na podajniku drukarki ułożą się odwrotnie. Ostatnia będzie na górze. Aby unkinąć zbędnego przekładania kartek należy dobrać tą opcję odpowiednio do swojej drukarki.

Numeruj strony - włącza możliwość numeracji stron. Strony będą numerowane jedynie na wydruku. Bieżący podgląd w głównym oknie programu jak i zapis z niego nie będą miały numeracji.

Program pobiera każdą stronę z kazdego dokumentu oddzielnie. strona konwertowana jest na format PNG, jest obrabiana (stempel itp) i drukowana. Istnieje możliwość zapisu takich stron w formacie PNG i PDF

Zaznaczamy najpierw Przy wydruku zapisz wygenerowane obrazy w formacie PNG do wybranego folderu. - przy wydruku program zapyta się o folder gdzie zapisywac pliki i podfoldery. Najlepiej żeby był to nowy pusty folder. W inym przypadku program może "zassać" inne pliki do generowanej dokumentacji.

Druga opcja - Nie drukuj tylko zapisz obrazy. - Znaczenie jest logiczne wygenerowane obrazy nie będą drukowane.

Zamień PNG- na PDF  domyślny format pliku zostanie zamieniony na PDF

Zachowaj .... poziomów folderów - jeżeli nie chcemy aby wszystkie pliki były hurtowo w 1 folderze zaznaczamy ta opcję i wybieramy tyle poziomów ile jest w oryginalnej dokumentacji np. 2. - wygenerowane pliki zostaną umieszczonew  swoich folderach (jak orginały)

Utwórz na koniec plik PDF ze wszystkich plików PNG - jeżeli pliki są zapisane w formacie PNG - można z nich utworzyć zbiorczego PDF-a - Końcowa dokumentacja będzie w jednym pliku !!! Niestety plik PDF utworzony np ze 100 plików PNG będzie bardzo duży.

Dodawaj stempel do każdej drukowanej strony

Zaznaczając tę opcję zezwalamy na dodawanie stempla.

Wybieramy plik  ze stemplem. Może to być zeskanowana pieczątka bądź tak jak w przykładzie utworzony plik PNG . W najnowszej wersji wprowadzono edytor stempli. Po kliknięciu w przycisk Edytor stempli pojawi się jego okno.

Mozna tworzyć nowe stemple z tłem na podstawie koloru lub obrazu tła (przykładowe tła jak i stempel są załączone do programu). Dodawać mozna tekst oraz zmienać jego położenie kolor i czcionkę.  Plik można zapisac w formacie stempla STM umożliwiająć późniejsza edycję. Można także wyeksportować do PDF - jezeli stempel będzie używany na różnych komputerach opcja ta jest zalecana.

Przy robieniu stempla dobrze jest zastosować półprzeźroczyste białe tło. Gdy będzie on dodawany na stronę gdzie akurat jest coś ciemnego pod spodem nie zniknie on tylko będzie dalej czytelny. Najlepiej aby stempel był wykonany w rozdzielczości (w DPI) w jakiej będą renderowane strony.

Następnie ustalamy położenie stempla na stronie niezbędne marginesy i maksymalny rozmiar zajmowany na stronie w %. Strony mają różną rozdzielczość i aby to dopasować dodano możliwość określenia max rozmiaru w %  żeby np. stempel nie zajął całej kartki .

Do stempla można dodać tekst. Dzięki temu można stworzyć jeden uniwersalny szablon do wszystkich dokumentacji powykonawczych  a zmieniać tylko tekst np nazwa inwestycji. Dla tekstu ustawiamy położenie, rozmiar kolor, i obrys jeśli jest niezbędny.

Obracaj strony automatycznie do orientacji pionowej wg proporcji. Obrócenie strony wykonane będzie dopiero po dodaniu stempla. Zasadniczo dokumentacja drukowana jest w orientacji pionowej (jak 99% dokumentów) jednak niektóre karty katalogowe mogą być w poziomie. program może wykryć odwrócone proporcjie. i obrócić stronę. Normalnie najpierw dodawany jest stempel potem obracana jest strona. Jeżeli konieczna jest odwrotna kolejność wybieramy Stempel dopiero po obróceniu

Rozdzielczość renderingu: - w jakiej rozdzielczości ma być generowany obraz - większa rozdzielczość lepsza jakość ale też  większe zapotrzebowanie na pamięć, jezeli dodatkowo generowane są pliki PDF/PNG  ich rozmiar będzie także rósł. Przykładowe sugerowane rozdzielczości to: 150- (niska jakość) 200 (średnia) i 300 - (jakość wysoka /drukarska).

Ostatnia opcja Jakość -  mamy trzy opcje:

  • Niska - Uproszczony rendering i szybki druk. Nadaje się do szybkich wydruków próbnych .
  • Domyślna - Rendering wysokiej jakości i szybki druk. Zalecana do zwykłych drukarek.  Zazwyczaj przy normalnym wydruku do zwykłej drukarki nalezy używac tej opcji.
  • Wysoka -  Rendering wysokiej jakości. Druk wysokiej jakości, jednak dużo wolniejszy. Do wirtualnych drukarek i intrpreterów PostScript np PDF Creator. Naprawia problem braku półprzeźroczystego tła stempla w niektórych drukarkach. Przy zapisie do pliku niezależnie od ustawień opcja ta jest włączona.

 

4. Konfiguracja

Tu można skonfigurować drukarkę jak i podstawowe parametry programu.

 

5. DRUKUJ

Po kliknięciu pojawi się okno drukowania:

 

Wybieramy drukarkę, rozmiar papieru ilość kopii, czy strony mają być numerowane i od której. Jeżeli np strona tytułowa ma nie mieć numeru  zaznaczamy opcję Nie drukuj numeru str. na stronach z nr. mniejszym niż :.... Wtedy strona tytułowa ma nr 1 ale nie jest on drukowany a kolejne zaczynają się od 2. Gdyby strona tyułowa miała np nie mieć numeracji a kolejne strony tak można np. zaznaczyć numeruj strony od 0 i Nie drukuj numeru str. na stronach z nr. mniejszym niż : 1. Można także po prostu stronę tytułową wydrukowac oddzielnie. Dodano także opcje stempla do szybkiej zmiany gdyby zaszła taka potrzeba nie trzeba klikać z powrotem i wchodzić w opcję  konfig stempla.

Po kliknięciu przycisku Drukuj program oblicza najpierw ilość stron i rozpoczyna się drukowanie.

Karty katalogowe wielu producentów tworzone są za pomoca różnego oprogramowania. Niekiedy karty takie nie do końca są zgodne ze specyfikacją PDF mogą posiadać też hasło. I pomimo, że otwierają się w Adobe Readerze próba ich wydruku wywoła błąd w tym programie. Aby to naprawić nalezy otworzyć plik w programie Adobe i za pomocą np. programu PDF creator "wydrukować" go z zapisem na dysk. Plik zostanie poprawiony i będzie możliwe jego użycie w tym programie.

Podczas próby odczytu uszkodzonych bądź zabezpieczonych plików pojawi się komunikat z odpowiednim błędem. Jeżeli nie będzie on krytyczny dla wydruku użytkownik będzie mógł go ominąc i kontynuować (strona z błędem może się nie wydrukować). Dlatego na początku podczas obliczania numeracji stron sprawdzana jest każda strona. Jeśli są błędy użytkownik zostanie o tym poinformowany przed rozpoczęciem wydruku i zdecyduje co z tym robić. Jeżeli obliczenie numerów stron nie będzie poprawne i zaznaczona będzie opcja  Odwróć kolejność stron wydruk nie będzie możliwy - program w tym przypadku musi jednoznacznie określić ich ilość np 196 aby móc numerować "od końca"

 

6. Drukuj stemple

Drukowane są same stemple. Np. dokumenty są już wydrukowane i trzeba tylko je "ostemplować"

 

7. Licencja

W menu pomoc możemy wybrac opcję licencja. Pojawi się okno:

 

Standardowo program jest w trybie DEMO.  Dodawany jest wtedy napis DEMO oraz  niektóre losowo wybrane strony nie są drukowane. Klient przy zakupie oprogramowania otrzymuje klucz USB z dogranymi odpowiednimi kluczami. Program automatycznie sprawdzi obecność klucza i odczyta dane użytkownika. Można także ręcznie srawdzić licencję klikając w Sprawdź licencje na kluczu USB.  Dane są odpowiednio zaszyfrowane, skopiowanie ich na inny klucz zostanie wykryte i licencja nie będzie właściwa.

Druga opcja Sprawdź licencję oraz klucz programu jest dostępna tylko dla użytkowników rozszerzonej licencji bez ograniczeń na ilość stanowisk. Klucz USB w tym przypadku jest zbędny.

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:  KONTAKT

Script logo